Tomasz Bek

Tomasz Bek – specjalizuje się w obszarze postępowań podatkowych, planowania podatkowego, rynków kapitałowych i spraw międzynarodowych.

Z AXELO Prawo i Podatki związany jest od powstania firmy. Wcześniej zdobywał doświadczenie w kancelariach o profilu procesowym oraz biznesowym gdzie był odpowiedzialny za doradztwo oraz reprezentowanie klientów w negocjacji międzynarodowych projektów handlowych. Członek i koordynator zespołów przeprowadzających badania prawne (due diligence) oraz procesy z zakresu fuzji i przejęć.

Jest autorem publikacji z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz prawa rynku kapitałowego.

Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, a także Studia Podyplomowe na kierunku Prawo i ekonomia rynku kapitałowego prowadzone w Szkole Głównej Handlowej. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2016 r.