prof. Jolanta Szempruch

Profesor nauk społecznych, zatrudniona w Uniwersytecie Rzeszowskim w Instytucie Nauk Socjologicznych. Członek Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Przewodnicząca Sekcji Pedeutologii KNP PAN. Ponadto członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych, Kieleckiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Aktywnie uczestniczy w rozwoju młodej kadry naukowej, wypromowała 12 doktorów, 5 osób posiada otwarte pod jej kierunkiem przewody doktorskie, przygotowała kilkadziesiąt recenzji doktorskich i habilitacyjnych.
Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki pedeutologii, funkcjonowania nauczyciela i szkoły w kontekście przemian społecznych i edukacyjnych, socjologii edukacji, polityki oświatowej, pedagogiki ogólnej. Realizowała liczne projekty badawcze polskie i zagraniczne. Autorka monografii autorskich z dziedziny pedeutologii, zmiany społecznej oraz przemian szkoły, dydaktyki i pedagogiki. Ponadto jest redaktorem wielu publikacji naukowych oraz autorką ponad dwustu artykułów w czasopismach i rozdziałów w książkach. Jest organizatorką wielu konferencji naukowych, w tym cyklicznych konferencji międzynarodowych Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości.
Ukończyła wiele kursów i szkoleń, zdobywając m.in. certyfikaty: Coaching i mentoring w pracy pedagoga (2018), Uprawnienia terapeutyczne z zakresu stosowania Metody Feuersteina – Instrumental Enrichment (2018), TRIZ – Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (2019), Międzynarodowy program: Higher education: Global trends and innovative practices Bukovel Academic Spring School, BASS-2020