Marek Zaleśny

Starszy Wizytator, Pedagog Specjalny, Mediator. W Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zajmuje się organizacją kształcenia specjalnego i pomocą psychologiczno-pedagogiczną.