Magdalena Wójtowicz

Posiada 18 letnie doświadczenie. Od wielu lat w ramach działalności Regionalnego Punktu Kontaktowego – obecnie Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Południowo-Wschodnia informuje, konsultuje wnioski, pomaga w realizacji projektów, prowadzi i organizuje szkolenia z zakresu programów ramowych, które skierowane są do instytucji sektora nauki i biznesu. Specjalizuje się w grantach „Widening” (szersze uczestnictwo) oraz konkursach ogłaszanych w ramach Klastrów.
Wielokrotnie pełniła rolę kierownika  projektów – w ostatnich latach projekt ERA Days oraz kilkanaście  edycji Nocy Naukowców. Była zaangażowana w projekty dotyczące popularyzacji nauki i komercjalizacji badań naukowych w ramach kreatora innowacyjności. W ostatnim czasie była realizatorem projektu „Innovation Coach – wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I”, w którym odpowiedzialna była za współpracę z przedsiębiorstwami  potencjalnie zainteresowanymi wprowadzeniem  innowacji w swoich firmach.