Maciej Karasiński

Jako Wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie był odpowiedzialny za wdrażanie funduszy spójności UE na Podkarpaciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (Osie Priorytetowe VII, VIII i IX). Podkarpacki Kurator Oświaty w latach 2006-2008. Posiada tytuł MBA (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie). Pasjonat makrofotografii i neurodydaktyki. Szachista.