Janusz Mroczka

Obecnie prowadzi firmę consultingową specjalizującą się we wprowadzaniu firm polskich na inne rynki (w tym Ukraina), doradztwie biznesowym (szczególnie w zakresie zielonej energii), prowdzi projekty wdrożeniowe dla NNT Sp. z o.o. (fotowoltaika) oraz Aquapol (betony wysokiej wytrzymałości). 

Wcześniej pracował m. in. : Etcon Corp. (USA – elektronika pomiarowa), RARR Rzeszów (wspólpraca międzynarodowa), Ministerstwo Infrastrukury (doradca ministra), PPL Warszawa (spółka zależna Chopin Airport Development), BALZOLA Polska (dyrektor regionu południe).