dr inż. Irena Śliwińska

Ekspert Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Południowo-Wschodnia, działającego przy Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska. Od początku swojej pracy jest zaangażowana w konsultacje wniosków aplikacyjnych do programu Horyzont 2020, a obecnie Horyzont Europa. Udziela zainteresowanym informacji o możliwościach pozyskania finansowania na realizację projektów B+R oraz współpracę sieciową w ramach międzynarodowych konsorcjów. Pełniła rolę Operatora Regionalnego w projekcie Innovation Coach wspierającego firmy w sięganiu po granty B+R+I we współpracy z ośrodkami naukowymi. Obecnie jest zaangażowana w realizację międzynarodowego projektu Impact, którego  celem jest współpraca naukowców i praktyków w doskonaleniu programu nauczania w instytucjach szkolnictwa wyższego w całej Europie z zakresu przedsiębiorczości i innowacji zorientowanych na zrównoważony rozwój.