Grzegorz Ferdek

Grzegorz Ferdek – inżynier budownictwa, absolwent Politechniki Rzeszowskiej na wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Członek Podkarpackiej Izby Inżynierów Budownictwa, Wiceprezes Zarządu spółki BF Development Sp. z o.o. Przez wiele lat pracował jako generalny wykonawca inwestycji krajowych i samorządowych realizując i nadzorując największe inwestycje infrastrukturalne w Polsce. Specjalista rynku zamówień publicznych w dziedzinach budownictwa inżynieryjnego drogowego, mostowego i hydrotechnicznego a także kubaturowego i mieszkaniowego. Od kilku lat prywatny inwestor, deweloper i generalny wykonawca, a także doradca i project manager. Szeroko zorientowany w tematyce inwestycji budowlanych. Członek organizacji networkingu biznesowego BNI Polska. Prywatnie szczęśliwy ojciec 2 miesięcznego Ignasia😊