Edward Gala

Edward Gala, Prezes Zarządu BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o., w okresie ponad 55 letniej praktyki zawodowej przeszedł wszelkie szczeble działalności, od absolwenta szkoły zawodowej w zawodzie murarz – tynkarz do Prezesa prężnej, dynamicznie rozwijającej się firmy wykonawczej, działającej na terenie pięciu krajów Unii Europejskiej (Polska, Niemcy, Holandia, Słowacja, Czechy), zatrudniającej obecnie ok. 560 pracowników, przy sprzedaży ok 350 mln zł. W 1976 r. jako jeden z najmłodszych w dawnym województwie rzeszowskim uzyskał tytuł rzeczoznawcy budowlanego w specjalności – mykologia i fizyka budowli. Jest współautorem wielu rozwiązań techniczno – materiałowych oraz laureatem licznych nagród i wyróżnień grupowych i indywidualnych za „wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki” przyznawanych przez Naczelną Organizację Techniczną w Rzeszowie. Otrzymał także Złotą Odznakę Honorową PZITB (2005), Nagrodę im. Prof. Aleksandra Dyżewskiego (2008) za osiągnięcia praktyczne w dziedzinie technologii i organizacji oraz Dyplom i Odznakę honorową (2015) za „zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej” przyznawaną przez Ministra Gospodarki.