dr Michał Marchewka

Dr Michał Marchewka MBA, pełnomocnik Prorektor ds. Kolegium Nauk Przyrodniczych UR do spraw komercjalizacji i współpracy z gospodarką, dyrektor Centrum Dydaktyczno-Naukowego Mikroelektroniki i Nanotechnologii UR. Wieloletni kierownik grantów badawcza-wdrożeniowych odpowiedzialny za współpracę z podmiotami sektora gospodarki  i realizację zadań związanych z komercjalizacją technologii  opracowanych w CDNMiN.