Barbara Nowik

Barbara Nowik – Kierownik ds. Kadr i HR grupy kapitałowej Makarony Polskie, pracuje od blisko 15 lat w obszarze zarzadzania zasobami ludzkimi. Absolwentka Socjologii oraz studiów podyplomowych: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Doradztwo zawodowe, Trener biznesu i menadżer ds. szkoleń, Audyt wewnętrzny. Ponad 10 lat była Kierownikiem personalnym/ HR Business Partnerem w wiodących rzeszowskich firmach z branży hotelarsko-gastronomicznej. Prowadziła zajęcia dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz WSIZ z zakresu doradztwa zawodowego. Od 2017r. prowadzi działalność gospodarczą doradczo-szkoleniową HR IMPER. Współpracuje na co dzień z instytucjami rynku pracy takimi jak OHP, PUP, WUP, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, organizacje pozarządowe, szkoły i uczelnie wyższe. W swoim stylu pracy stawia na wykorzystanie potencjału ludzi i wymianę najlepszych praktyk.