Aneta Radaczyńska

Menedżer projektów badawczych i innowacyjnych, specjalista od współpracy międzynarodowej. Ukończyła studia podyplomowe oraz szereg kursów w zakresie zarządzania projektami badawczymi i finansów. Doświadczenie menedżerskie zebrała pracując dla jednostek samorządowych, rządowych i naukowych. Pozyskała finansowanie na kilkanaście projektów finansowanych z różnych programów operacyjnych UE oraz ze środków na wsparcie rozwoju innowacji. Obecnie współtworzy i współpracuje z międzynarodowymi konsorcjami przygotowującymi i realizującymi partnerskie projekty badawcze finansowane przez Komisję Europejską, w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Welcome to Poland m.in. tworzy warunki do rozwoju i promocji osiągnięć polskiej nauki.