dr hab inż. Andrzej Burghardt

dr hab inż. Andrzej Burghardt prof. uczelni pełni funkcję: prodziekana d/s rozwoju, przewodniczącego  Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna, kierownika Katedry Mechaniki Stosowanej i Robotyki na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Zajmuje się problematyką szeroko pojętej robotyki dot. m.in. zagadnień prototypowania i implementacji układów sterowania mobilnych robotów kołowych, planowania trajektorii, sterowania behawioralnego, programowania robotów przemysłowych oraz systemów wizyjnych. Jest autorem lub współautorem 4 monografii oraz ponad 100 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych. Uczestniczył, jako kierownik lub główny wykonawca w 14. projektach badawczych, jest autorem 16. opracowań dla przemysłu. Jest członkiem Sekcji Dynamiki Układów, Komitetu Mechaniki PAN oraz był członkiem obserwatorem Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów, Komitetu Budowy Maszyn PAN. Za swoją działalność otrzymywał ośmiokrotnie nagrody Rektora PRz, wyróżnienie zagraniczne Best Paper Award in 4th International Joint Conference on Computational Intelligence oraz Pratt & Whitney Canada Award Pioneers Of Our Future,  Jest opiekunem programu doktorat wdrożeniowy na Uczelni.