Krzysztof Łuczak

Od ponad 20 lat prowadzę rozmowy z przedsiębiorstwami średnimi i dużymi, w obszarze zwiększenia efektywności operacyjnej i finansowej poprzez stosowanie narzędzi odpowiednio dobranych do potrzeb konkretnej firmy. Posiadam wiedzę interdyscyplinarną, którą zdobyłem podczas kilkudziesięciu projektów optymalizacyjnych i wdrożeń informatycznych. Skończyłem studia magisterskie na kierunku informatyka, specjalizacja „Zintegrowane systemy zarządzania” w Łodzi oraz studia podyplomowe w Poznaniu „Ekonomia i finanse” i „Zarządzanie przedsiębiorstwem”.
Od kilku lat koncentruje się na rozmowach z przedsiębiorstwami w tematach Dyrektywy MCP Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), Unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU-ETS) oraz celów zrównoważonego rozwoju (SDG), które zostały podpisane przez 193 państwa członkowskie ONZ w 2015 r. Dokument ten stanowi nowe globalne ramy mające na celu eliminację ubóstwa i zrównoważony rozwój całego świata w perspektywie 2030 r.
Pozwala to na rozmowy z polskimi przedsiębiorcami o projektach długoterminowych, strategicznych i rozwojowych, zwłaszcza w obszarze efektywności energetycznej.