Karol Trojanowicz

Karol Trojanowicz

Doświadczenie zawodowe dr Karola Trojanowicza związane jest z inżynierią środowiska oraz instrumentalnymi metodami analityki chemicznej, w szczególności technologią oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych oraz analityką chemiczną leków.

Swoje doświadczenie zdobywał w kraju i za granicą (między innymi dwa post-doktorskie projekty badawcze w Królewskim Instytucie Technologii w Sztokholmie w zespole prof. Elżbiety Płazy dotyczące deamonifikacji głównego strumienia ścieków miejskich).

Jest członkiem grupy roboczej działającej przy International Water Association (IWA) „IWA Climate Smart Utilities – GHG monitoring”. Zespół zajmuje się opracowaniem i wdrożeniem wspólnej metodyki szacunku emisji gazów cieplarnianych z układów oczyszczania ścieków miejskich.

Posiada również czternastoletnie, praktyczne doświadczenie zawodowe, zdobyte w przemyśle petrochemicznym i farmaceutycznym na samodzielnych stanowiskach: specjalisty, kierownika wydziału oczyszczalni ścieków, kierownika zespołu w dziale badań i rozwoju.

W chwili obecnej pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie inżynierii produkcji i środowiska w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.