Józef Grzybowski

Nauczyciel akademicki, dr inż. Józef Grzybowski, adiunkt w Katedrze Awioniki i Sterowania Politechniki Rzeszowskiej. Konstruktor lotniczych zespołów awioniki, współautor pierwszego cyfrowego pilota automatycznego do samolotów lekkich, posiadający uprawnienia kierowania Organizacją Projektującą (DOA) oraz Organizacją Produkującą (POA). Od 1993 roku prowadzi zespół konstrukcyjny firmy PILC, projektujący i produkujący urządzenia awioniki m.inn. do samolotu M 28 i Bryza. W ramach współpracy z ośrodkami akademickimi realizuje rozwiązania dla przemysłu, autor i współautor patentów i wdrożeń przemysłowych.