Dr Tomasz Soliński

W służbie samorządowej od 2012 roku pełni funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Krosna, zajmuje się programowaniem i wdrażaniem strategii rozwoju, zarządzaniem wieloprojektowym, pozyskiwaniem funduszy unijnych, zamówieniami publicznymi, rozwojem przedsiębiorczości i obsługą inwestorów, planowaniem przestrzennym i cyfryzacją. Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy, wykładowca akademicki, autor i współautor strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, szkoleniowiec i doradca z dwudziestoletnim doświadczeniem.