Andrzej Majka

Dr hab. inż. Andrzej Majka, prof. uczelni jest kierownikiem Katedry Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej w Politechnice Rzeszowskiej. W pracy naukowo-badawczej koncentruje się na zagadnieniach związanych z załogowymi i bezzałogowymi systemami lotniczymi oraz transportem lotniczym. W obszarze techniki kosmicznej zajmuje się zagadnieniami planowania misji kosmicznych.

Jest ekspertem Komisji Europejskiej oraz ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jest członkiem zespołu ekspertów NATO AVT (Applied Vehicle Technology Panel). Jest członkiem The American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) oraz European Aeronautics Science Network (EASN). W Centrum Zaawansowanych Technologii Aeronet – Dolina Lotnicza pełni funkcję przewodniczącego grupy roboczej pn. Projektowanie i badanie konstrukcji oraz napędów lotniczych.

Jako project manager, uczestniczył w realizacji 5 międzynarodowych projektów badawczych, w ramach 6 i 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej oraz programu Horyzont 2020. Przy realizacji kolejnych 4 projektów europejskich wchodził w skład zespołów zarządzających projektami. Brał również udział w 12 projektach krajowych. W ramach projektów międzynarodowych współpracował między innymi z Airbus, Eurocontrol, Leonardo S.p.A., Safran, Indra, DLR, NLR, DSNA, ENAV.

Ukończył studia podyplomowe pn. Zarządzanie lotnictwem, prowadzone przez Akademię Obrony Narodowej. Posiada międzynarodowe certyfikaty z zakresu zarządzania projektami.

Dorobek naukowy dr. hab. inż. Andrzeja Majki obejmuje ponad 80 publikacji, zarówno w krajowych jak i międzynarodowych czasopismach naukowych. Wygłosił ponad 100 referatów na konferencjach naukowych, z czego ponad połowa została zaprezentowana na konferencjach międzynarodowych. Jest recenzentem wielu renomowanych czasopism zagranicznych z obszaru techniki lotniczej.

Pod jego kierunkiem wykonanych zostało ponad 80 prac dyplomowych magisterskich i około 60 prac dyplomowych inżynierskich.